Ve školním roce 2016/2017 má naše škola 15 tříd.

Písmenem E jsou označovány třídy oboru Elektrotechnika, písmeno S náleží oboru Strojírenství. Písmeno U je vyhrazeno sloučeným třídám tříletých oborů. Pro obor Informační technologie používáme písmeno C.

Třída Učebna Třídní učitel/ka  
C1 114 Mgr. Tereza Kejlová  
C2 215 Bc. Josef Kýna, DiS.
 

C3

C4

209

206

Bc. Petr Lelovski

Mgr. Tereza Kýnová

 

E1

116

Ing. Alena Adensamová

 

E2

207

Mgr. Petra Píclová

 

E3

E4

113

210

Mgr. Petr Kounovský, DiS.

Ing. Jindřiška Kopřivová

 
S1 116 Ing. Alena Adensamová  
S2 003 Ing. Bc. Ivana Žižková  
S3 113 Mgr. Petr Kounovský, DiS.  
S4 210 Ing. Jindřiška Kopřivová  
U1 115 Ing. Bc. Jitka Nechutná  
U2 115 Bc. Ondřej Matyska  
U3 105 Ing. Václav Krob