Řada učitelů SPŠEK Rakovník vede ve svém volném čase zájmové kroužky. Všechny tyto kroužky jsou nepovinné, dobrovolné, bezplatné a žáci a studenti je navštěvují ve svém volném čase.

Ve školním roce 2015/2016 otevíráme tyto kroužky:

Kroužek robotiky pro základní školy - lektorka Ivana Žižková, ve čtvrtek od 15:30

Kroužek robotiky pro studenty SPŠEK - lektor Josef Kýna,v úterý od 14:30

Konstruktérský kroužek pro naše studenty - lektor Michal Beneš, v úterý od 13 hodin

Kroužek mladých techniků pro základní školy - lektor Ondřej Matyska, ve středu od 15:30

Kroužky IKT a RC modelů pro naše studenty - lektor Josef Kýna, ve středu od 14:45, kroužky se střídají lichý/sudý týden

Zájemci se mohou hlásit přímo u jednotlivých lektorů - kontakty na ně naleznete na našem webu v sekci Kontakty / Pedagogický sbor. Kapacita je omezená, proto s přihlášením neváhejte.

Většina kroužků zahajuje svou práci začátkem října.

Anotace kroužků jsou uvedeny zde:

V kroužcích robotiky se jejich účastníci zabývají sestavováním a programováním robotů z programu LEGO Mindstorms. Výsledkem jejich práce jsou autonomní robotická zařízení, schopná pomocí svých senzorů pohybovat se po určené trase, rozeznávat barvy, vyhýbat se překážkám a plnit další úkoly. Studenti SPŠ Emila Kolbena se také každoročně účastní celostátní Robosoutěže na Fakultě elektrotechniky ČVUT v Praze, kde pravidelně obsazují přední místa.

V kroužku RC modelů se studenti věnují automobilovému, železničnímu a leteckému modelářství. Škola pořizuje stavebnice kamionů a další techniky, zpravidla v měřítku 1:14, které jsou v kroužku sestavovány a dále vylepšovány. Nově se studenti věnují sestavování a zalétávání dronů, tedy rádíem řízených létajících strojů. Pokračuje také tvorba železničního kolejiště.

Konstruktérský kroužek se věnuje návrhům a realizaci elektromobilů a dalších pokročilých strojů. Využívají přitom jak počítačovou techniku a software Autodesk Inventor, tak znalosti výrobních procesů získané při výuce. V tomto ohledu má naše škola již několikaletou tradici, vozítka poháněná elektřinou mají za sebou řadu úspěchů v soutěžích včetně 3. místa v národním kole Středoškolské odborné činnosti.

Kroužek mladých techniků je zaměřen na seznámení s konstrukčními programy CAD včetně tvlastní tvorby a sestavování modelů ze stavebnice Merkur. Žáci si zde osvojují a posilují jak technické znalosti, tak mechanické dovednosti.