Jarní termín 2019

Seznam literárních děl platný pro školní rok 2018/2019 bude vydán do 30.9.2018. Odkaz na něj bude zveřejněn na tomto místě.

Složení maturitní komise bude stanoveno do 15.3.2019.

Písemné zkoušky se uskuteční v dubnu 2019, ústní zkoušky v květnu 2019.

Další informace k maturitám najdete na stránce www.novamaturita.cz .