Podzimní termín 2019

Seznam literárních děl platný pro školní rok 2018/2019 byl vydán 22.9.2018. Odkaz na něj je zde.

Formulář pro vlastní seznam žáka je ke stažení zde.

Písemné zkoušky se uskutečnily ve spádové škole, kterou je Gymnázium Zikmunda Wintra, v prvních pracovních dnech září.

Praktická maturitní zkouška se bude konat 9. září.

Ústní zkoušky jsou naplánovány na dny 11.-13. září. Složení společné maturitní komise pro ústní zkoušku naleznete zde

 Další informace k maturitám najdete na stránce www.novamaturita.cz .