Jarní termín 2019

Seznam literárních děl platný pro školní rok 2018/2019 byl vydán 22. září 2018. Odkaz na něj je zde.

Formulář pro vlastní seznam žáka je ke stažení zde.

Složení maturitní komise bude stanoveno do 15.3.2019.

Písemné a ústní zkoušky se uskuteční v dubnu a květnu 2019.

Další informace k maturitám najdete na stránce www.novamaturita.cz .