Seznam učebnic pro 1. ročníky

Zveřejňujeme seznam učebnic pro nastávající školní rok: 

Informační technologie

Elektrotechnika

Strojírenství

Budoucí studenty učebních oborů prosíme, aby si opatřili zatím pouze učebnici anglického jazyka, a to:

Maturita Solutions - 3rd Edition Elementary Student´s Book + Workbook (autoři Falla a Davies, Oxford University Press).

Současně se omlouváme za opožděné zveřejnění a věříme, že se Vám podaří zakoupit učebnice uvedené v seznamu co nejvýhodněji. Řadu z nich studenti využijí i ve vyšších ročnících.