Vyhlášení voleb do školské rady

Doplňovací volby do školské rady, týkající se člena z řad pedagogů a člena zastupujícího zletilé žáky, se uskuteční v pondělí 26. června.

Dokument o vyhlášení voleb je zde.