Informace k závěrečným zkouškám - podzimní termín

Závěrečné zkoušky v podzimním termínu mají tento časový plán:

17. září - písemné zkoušky

18. září - praktické zkoušky

27. září - ústní zkoušky.

Složení komise pro ústní zkoušky si můžete stáhnout zde.