Zasílání pozvánek k přijímacím zkouškám

Dopisy k zahájení přijímacího řízení a - pro zájemce o maturitní studium - pozvánky k přijímacím zkouškám budeme rozesílat v pondělí 25. března. Dokumenty už od organizace CERMAT máme, dopisy tiskneme :-)