Informace k podzimním maturitám

Písemné maturitní zkoušky se v podzimním termínu uskuteční ve dnech 3.-5. září na spádové škole, kterou je Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku. Pozvánky byly zaslány žákům po jejich vygenerování na jejich školní e-maily.

Praktická zkouška se koná 7. září v prostorách naší školy.

Ústní maturitní zkoušky se budou konat od 10. do 13. září na naší škole. Rozpis zkoušek zveřejníme po opravných a dodatečných zkouškách, tedy v prvním týdnu září. Složení společné maturitní komise je zde.