Upozornění k rozhodnutí o přijetí

V posledních dnech se na naši školu obrátilo několik rodičů s tím, že jejich děti již obdržely od jiných škol rozhodnutí týkající se jejich přijetí. V této souvislosti uvádíme, že rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání mohou být v souladu s § 60e odst. 2 školského zákona vydána nejdříve 22. dubna. Znamená to, že rozhodnutí vydané před touto dobou je neplatné se všemi z toho vyplývajícími právními důsledky.