Novinky

Vzhledem k dopravní situaci v Rakovníku

2019 11.4

doporučujeme uchazečům nechat si dostatečnou časovou rezervu pro cestu k přijímacím zkouškám. Doba zahájení zkoušky je pevně dána a nemáme možnost ji měnit.

Provoz kanceláře po dobu jarních prázdnin

2019 22.2

bude od 8 do 12 hodin. Pokud k nám zamíříte s přihláškou, využijte prosím tento čas nebo poštovní služby.

Schůzka rodičů 1. ročníků

2018 22.9

V úterý 25. září od 16 hodin se uskuteční třídní schůzky 1. ročníků. Těšíme se na vás a vaše zkušenosti a podněty!

Začátek provozu jídelny

2018 24.8

Vzhledem k probíhající rekonstrukci školní jídelny na 3. základní škole, odkud odebíráme jídlo, bude provoz naší výdejny obědů zahájen 10. září. Omlouváme se za tuto situaci, kterou ale nemůžeme ani v nejmenším ovlivnit. Děkujeme za pochopení!