Novinky

Schůzka rodičů přijatých žáků

2018 22.5

se uskuteční v úterý 19. června od 16 hodin. Těšíme se na Vás!

Rozesílání informací k přijímacímu řízení

2018 21.3

V těchto dnech rozesíláme zákonným zástupcům uchazečů sdělení k přijímacímu řízení, uchazeči o maturitní studium obdrží také pozvánku k přijímacím zkouškám, kterou nám CERMAT zpřístupnil 20. března. 

V případě, že žáci podali dvě přihlášky na naši školu, obdrží všechny dokumenty v jedné obálce.