Fotografie Jméno, příjmení, kontakt
Funkce
Kabinet
Jirátko.jpg

RNDr. Jan Jirátko
606 096 613
j.jiratko@spsrakovnik.cz

ředitel,
ICT koordinátor

118
Kopřivová.jpg

Ing. Jindřiška Kopřivová
606 096 636
j.koprivova@spsrakovnik.cz

zástupkyně ředitele,
preventistka, třídní E1 a S1

111
Adensamová Alena.JPG Ing. Alena Adensamová
727 886 687

a.adensamova@spsrakovnik.cz

 třídní E2 a S2  112
Beckl.jpg Robert Beck
727 886 733

r.beckl@spsrakovnik.cz

  208
Beneš.jpg Mgr. Michal Beneš
606 095 462

m.benes@spsrakovnik.cz

  217
Doubrava.jpg Václav Doubrava
606 095 896

v.doubrava@spsrakovnik.cz

vedoucí odborného výcviku, třídní U3

041, 022
Kejlová.jpg Mgr. Tereza Kejlová
606 095 643

t.kejlova@spsrakovnik.cz

koordinátorka kulturních akcí, předsedkyně PK humanitní, třídní C2

103
Kounovský Petr.JPG Mgr. Petr Kounovský, DiS.
606 095 753

p.kounovsky@spsrakovnik.cz

třídní E4 a S4 104
  Ing. Tereza Králíčková, Ph.D.
t.kralickova@spsrakovnik.cz
  102
Krob Václav.JPG Ing. Václav Krob
606 095 551

v.krob@spsrakovnik.cz

třídní U1
211
 

Bc. Jan Křikava
j.krikava@spsrakovnik.cz

  104
Kýna Josef.JPG Bc. Josef Kýna, DiS.
777 943 372

j.kyna@spsrakovnik.cz

předseda předmětové

komise informatiky, třídní C3

203
Kýnová Tereza.JPG Mgr. Tereza Kýnová

723 108 200
t.kynova@spsrakovnik.cz

třídní C1 103
Lelovski Petr.JPG Bc. Petr Lelovski
727 886 584

p.lelovski@spsrakovnik.cz

třídní C4 203
Liška.jpg Miroslav Liška

m.liska@spsrakovnik.cz

  022
  Mgr. Tomáš Erich Lüftner

t.luftner@spsrakovnik.cz

  203
Moravec Jiří.JPG Jiří Moravec

j.moravec@spsrakovnik.cz

  048
Nechutná J..JPG Ing. Bc. Jitka Nechutná
601 563 668

j.nechutna@spsrakovnik.cz

třídní U2 211
Nguyenova.jpg Bc. Monika Nguyenová
603 179 004

m.nguyenova@spsrakovnik.cz

koordinátorka ročníkových prací a SOČ 102
 

Ing. Bc. Jaroslav Pavlíček
j.pavlicek@spsrakovnik.cz

  211
Píclová Petra.JPG Mgr. Petra Píclová
606 095 563

p.piclova@spsrakovnik.cz

koordinátorka mezinárodní

spolupráce,
třídní E3

102
Redl.jpg Ing. Bc. Jaroslav Redl

j.redl@spsrakovnik.cz

  203
  Ing. Miloš Svítek

m.svitek@spsrakovnik.cz

   
 

Mgr. Miroslava Šerá
m.sera@spsrakovnik.cz

  217
 

Mgr. Bc. Markéta Svobodová
727 803 149
m.svobodova@spsrakovnik.cz

  112
Tesařová.jpg Mgr. Marie Tesařová
606 095 642
m.tesarova@spsrakovnik.cz
předsedkyně předmětové komise přírodovědných předmětů

112
Trousilová.jpg PhDr. et Mgr. Jana Trousilová, Ph.D.
727 803 134

j.trousilova@spsrakovnik.cz

  101
Vrána.jpg Josef Vrána

j.vrana@spsrakovnik.cz

  022
Zelenka Lukáš.JPG

Bc. Lukáš Zelenka
l.zelenka@spsrakovnik.cz

  203
Žižková Ivana.JPG Ing. Bc. Ivana Žižková
606 095 459

i.zizkova@spsrakovnik.cz

výchovná poradkyně, předsedkyně předmětové komise strojírenství, třídní S3

109