Písemné závěrečné zkoušky

Termín konání: 5.9.2016