Obhajoby ročníkových prací - 1. den

Termín konání: 27.2.2018 | 14:00