Stáž ve WBS Training Dresden

Ve dnech 2. 2. – 15. 2. 2014 proběhla již druhá stáž projektu Leonardo v Drážďanech. Tentokrát bylo hlavní téma Webdesign. Tato stáž byla zaměřena na žáky Informační technologie, tedy na naše první ročníky. Zúčastnilo se jich opět 14, jako doprovod byli vybráni P. Laubrová a J. Kopřivová, ta byla v druhém týdnu vystřídána L. Zelenkou.

Ve dnech 2. 2. – 15. 2. 2014 proběhla již druhá stáž projektu Leonardo v Drážďanech. Tentokrát bylo hlavní téma Webdesign. Tato stáž byla zaměřena na žáky Informační technologie, tedy na naše první ročníky. Zúčastnilo se jich opět 14, jako doprovod byli vybráni P. Laubrová a J. Kopřivová, ta byla v druhém týdnu vystřídána L. Zelenkou.

I v tomto běhu probíhala výuka ve školicím středisku WBS Training Dresden od 9.00 do 14.30. Žáci se tentokrát nesoustředili pouze na zdokonalení svých dovedností ve Webdesignu, ale hlavním cílem bylo vylepšit především jazykové schopnosti (angličtina) a znalosti týkající se chodu firmy (kooperace týmů, apod.). Žáci se k úkolu postavili zodpovědně a svědomitě vytvářeli své webové stránky. Na konci stáže proběhla prezentace jejich tvorby webových stránek, a to nejen před spolužáky, ale i před hosty z ostatních stáží.

Volnočasové aktivity byly stejné jako v minulém běhu (prohlídka nového a starého města Drážďan, Technické Muzeum, Muzeum hygieny,…) i výlet do Berlína (druhý okruh).

V obou případech se stáž velice zdařila. Žáci přijeli zpět unavení, ale nadšení.

Doufáme, že dojde ke schválení nového projektového záměru v projektu Erasmus + a my budeme nadále spolupracovat nejen se společností WBS Training Dresden, ale také s finskými školami.